lørdag 19. november 2011

Mer Facebook

Som den FB motstanderen jeg var, er det utrolig hva kunnskap om emnet har forandret min innstilling til dette sosiale medium. Det er fortsatt mye diskusjon blant lærere, i TV, i aviser... om Facebook skal blokkeres i skolen. Etter et par måneder med pensumlesing, blogging og stor iver etter å få med meg avisinnlegg, Tv-debatter.. om emnet er svaret mitt NEI!

Hvorfor?

Jo, FB og andre sosiale medier må brukes til læring i skolen, på grunn av aldersgrensen snakker jeg om ungdomstrinnet og videregående. Hauge, Lund og Vestøl (2007) sier at i et sosiokulturelt perspektiv på læring og undervisning er mennesker innvevd i ulike typer sosiale praksiser. Disse nye praksisene har konsekvenser for hvordan fag i skolen og underliggende kunnskaper blir oppfattet. Det reiser ikke bare filosofiske spørsmål, men også praktiske. Flere teoretikere peker på hvordan et tradisjonelt kunnskapssyn er kommet i krise. Sterkt forenklet kan vi si at det skyldes tidligere syn på kunnskap som noe som er objektivt "sant", dekontekstualisert, og noe som det enkelte menneske kan tilegne seg og videreforedle gjennom kognitive prosesser. Et slikt perspektivt er kritisert for å være for snevert. .... Læringen oppfattes ikke lenger som et individuelt anliggende og uavhengig av konteksten, men som dialogisk og knyttet til sosiale og kulturelle forhold, betyr det at vi lærere blir utfordret til å lage undervisningsopplegg på nye måter.

Det sies videre om digitale nettverk at å mestre slike kommunikasjonsformer inngår i en samtids- og framtidsrettet- alfabetisme (literacy). De peker på at det er skolens oppgave å utvikle brukskulturer i forhold til IKT. Vår oppgave blir å lære barn og unge å bruke nettet. Hokstad snakket om dannelsesperspektiv i sin forelesning til oss i september. Han mente at vi må hjelpe elevene våre å utvikle dannelsesdimensjonen i deres bruk av særlig sosiale medier.

Etter å ha fått mer kunnskap om emnet ser jeg det som min plikt som skoleleder at jeg må legge tilrette for at mine elever får delta i IKT- verden. Først og fremst må jeg legge til rette det praktiske for at det skal la seg gjøre. Deretter må mine lærere bli kjent med hvor viktig denne implementering og bruken er. Vi som skole er nøkkelen til at dagens elever skal utvikle seg til å bruke IKT som sin literacy samt bli dannede brukere av nettet.

Vil nok fortsette tankerekken i mitt refleksjonsnotat.

P.S. Sitter med Pc-en på fanget og ser skirenn fra Sjursjøen, tror du ikke at de legger opp til diskusjoner på NRK-sport sin FB-side. Lykkelig for at jeg endelig er blitt FB-bruker!!


Litteratur:
Hauge, Lund og Vestøl (2007) Nye kontekster for læring. Oslo.Abstrakt forlag.

4 kommentarer:

 1. Helt enig, Hilde! Facebook er et fascinerende fenomen, et utmerket bilde på hvordan teknologi, media og sosiale relasjoner spiller sammen i vår tid. Her kan revolusjoner antennes, her kan du småprate med ordføreren, her kan du holde kontakten med folk du gikk på skole med for 30 år siden på en annen kant av landet - eller verden. Det virker rart å stenge en slik verden ute fra skolen. Da må vi heller gjøre som du skriver, Hilde - diskutere hvordan vi skal forholde oss til Facebook. "Supernytt" på NRK hadde et innlegg om Facebook, nettvett og aldersgrense denne uken. Det kunne kanskje være en aktuell intro til temaet i barneskolen. Jeg ser ellers at flere forskere argumenterer mot aldersgrensen til Facebook... og da blir jeg mer skeptisk. Jeg har ikke sluppet åtteåringen min ut der foreløpig, og jeg tenker å vente noen år med det...

  Link til Supernyttinnslag: http://go.nrk.no/go/e/nettvleft;siteId=185;afu=www.nrk.noa47nett-tva47indeksa47286970/http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/286970

  SvarSlett
 2. Hei!

  Dette er en vitkig debatt, både når det gjelder læring, aldersgrense og hvordan vi skal forholde oss til FB.
  Kjenner jeg er litt skeptisk til å slippe løs FB i skolen. Man kan sikkert finne argumentasjon for begge deler. Men kanskje med klare regler og gode holdninger kan FB være å ta i bruk i ungdomsskolen og videregående.

  SvarSlett
 3. Det er så gøy å lese innleggene dine Hilde! Spesielt når jeg vet motstanden både du og jeg hadde mot facebook. Jeg kunne ikke forestille meg for et år siden at du kom til å bruke facebook i din undervisning! Det er så gøy! Der er ikke jeg enda, når det gjelder "mine" mellomtrinnselever. Men med klare regler og gode holdninger, så kan kanskje aldersgrensen senkes og bruken i skolen starte før ungdomstrinnet?

  SvarSlett
 4. Hei Monica,
  Takk for enda et innlegg som er til å bli i godt humør av! Du sier det som skal sies i denne sammenhengen. Slutter meg til de andre kommentarene du har fått, - og skule gjerne ha vært flue på veggen når du drar dette i gang på skolen din! Lykke til!

  SvarSlett