torsdag 24. november 2011

Hva skal vi med IKT i skolen?


Hva skal vi med IKT i skolen? Spør Andreas Lund i en artikkel i Bedre skole nr.4-2011. Han spør videre om IKT i skolen skal være et verktøy eller et artefakt? I løpet av de siste åra, med digitaliseringen av den sosiale verden. Lund skriver at skolen trenger en forståelse av teknologi som artefakt for å erkjenne at vi står overfor overskridelse og transformasjon av eksisterende praksiser. Verktøymetaforen blir for trang til å romme de perspektivene som åpner seg for kunnskapsutvikling gjennom massesamarbeid. Med et fokus på å måle effekter i bruk av IKT-bruk i stedet for å undersøke hvordan de endrer kulturer- også skolekulturer- vil skolen risikere å dyrke en reduksjonistisk tilnærming til teknologier og overse mulighetene for innovasjon.

Nå vil vi se betydelige utfordringer. Disse knytter seg både til klasseledelse og faglige spørsmål- ikke minst hva slags oppgaver og vurderingsformer som melder seg når læringsomgivelsene også åpner for massesamarbeid. Bruk av Wiki kan være en slik arbeidsform.

Er skolen en plass til den kunnskapen som massesamarbeid kan by på? Lund mener ja. Vi må forberede dagens ungdom på slike arbeids- og kommunikasjonsformer. Men det fordrer et teknologisyn som overskrider verktøymetaforen og åpner for nye kunnskapspraksiser. Dette innebærer også at lærere må få større rom for å drive utviklingsarbeid og ikke bli redusert til eksekutører og regnskapsførere av tradisjonelle praksiser (Lund 2011).

Er så enig!


Litteratur: Artikkel av Andreas Lund i Bedre skole nr.4-2011

1 kommentar:

  1. Med en bevisst satsning på pedagogisk bruk av IKT er det ikke sikkert at problemene tilknyttet klasseledelse og IKT blir så store, tror jeg...
    Takk for mange gode innlegg/kommentarer :)

    SvarSlett