onsdag 21. september 2011

Lederrollen

Etter å ha lest artikkelen til Laugsand og Halvorsen (2011) i vårt kompendie, tror jeg at jeg vil foreslå å ta i bruk Skolementor. Vi har allerede en IKT-plan på skolen, men den har flere svakheter som går på skolens integrering av IKT i virksomheten. Hvordan skal lederteamet, sammen med IKT-ansvarlige legge til rette for at vår skole skal utvikle seg til å bli en digital kompetent skole? Liker ikke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar