søndag 23. oktober 2011

Skoleledelse i en digital hverdag.

Som skoleleder i en digital hverdag bør en selv inneha en del digital kompetanse. Dilemmaet er ofte at teknologien skifter i så hurtig tempo at det å lede en organisasjon i møte med slike hurtig skiftende og komplekse størrelser er vanskelig.

I vårkommune startet vi med PedIt som LMS for 4-5 år siden. Stort apparat for å kurse de fleste lærerne. Vi brukte veldig mye av lærernes bunden tid for å implementere læringsplattformen. Noen ble veldig flinke i løpet av dette året. Tekniske problem fra leverandør gjorde at vi for snart 2 år siden gikk over til ClassFronter som ny LMS. I oppstarten av Fronter var det vanskelig å engasjere lærerne, dette på grunn av at vi hadde gått på "snørra" i implementringen av PedIt. Vi startet "heldigvis" 2 prosjekt samtidig, Fagtekstskriving og innføring av Fronter. Vi "snikinnfører" Fronter samtidig og lærerne skal levere sine arbeider samtidig som de får sine elever til å levere tekster på Fonter. Vi er kommet veldig godt igang og på nytt er mange blitt flinke i bruken av Fronter i sine klasser.

Som leder er det til tider vanskelig å holde oppe engasjementet blant alle. Som med alt annet er de fleste veldig ivrige og lærevillige, mens noen få vil uansett opprettholde sine eksisterende undervisningsmetoder. Dette er med på å skape enorme digitale skiller inad på skolen.

Hauge(2009) oppsummerer lederutfordringene i forbindelse med IKT i skolen langs tre hovedlinjer som jeg kjenner meg veldig godt igjen i:

(kort referert)
- Det er nødvendig at ledelsen sørger for å forankre IKT-arbeidet i vitale arbeidsenheter i organisasjonen, som skoleledergruppen, lærerteam og arbeidsfellesskap med elevene, der efaringer blir delt og reflektert over, samt løftet videre i organisasjonen. Erfaringene må sammenveves institusjonelt.
- For å skape vedvarende endring, må ledergruppen ha tenkt igjennom både pedagogiske og sosiale strukturer ved skolen.
- Leder må ha en tydelig og informert lederrolle. Dette på grunn av at innføring av digitale teknologier bryter med etablerte strukturer for makt og ansvarsforhold når det gjelder valg av læringsformer og kunnskaper, noe som kan føre til at lærere og ledere blir satt på sidelinjen i sitt arbeid.
                                                                                                            (Erstad og Hauge 2009:77)

4 kommentarer:

 1. Jeg tror du peker på viktige elementer i en IKT-satsning her. En tydelig leder, som selv går foran og sprer engasjement, er en forutsetning. Å spille på de rette personene og å gå frem på en måte som blir akseptert blant kollegaene er en annen. Til sist må IKT bli et felles løft, og en må sikre at erfaringsutveksling foregår. Hvis ikke vil bare noen få ta del i løftet.
  Får en dette på plass er mye gjort - det er "bare" å ha de tekniske og økonomiske ressursene i orden...

  SvarSlett
 2. "Til tider er det vanskelig å holde engasjementet oppe, som leder" - Ja her kjenner jeg meg godt igjen. Men etter at vi nå får påfyll gjennom dette studiet og er to fra samme skole, har jeg god tro på at vi skal få til mye godt arbeid i fremtiden!!!

  SvarSlett
 3. "Ny praksis må utvikles, og det betinger evne og vilje til å løsne fortøyingene til tradisjonell trygghet" (Halvorsen, kompendium s. 52)For min egen del er det erkjennelsen over at skolen ikke kan "stille seg utenfor den teknologiske virkeligheten" som engasjerer. Jeg blir nysgjerrig på hvordan elever lærer gjennom bruk av disse digitale mediene. Men for å finne ut dette da har jeg skjønt at jeg må "kunne verktøyene" Det er først da jeg kan vurdere om de er hensiktsmessige å bruke.

  Det å treffe elevene i deres "mediehverdag" bør være et mål for undervisningen til den enkelte lærer.

  Vi ledere må i vår argumentasjon stå på at vi ønsker ikke å være noen motkultur men heller kunne utnytte alle de muligheter dette har gitt oss.

  SvarSlett
 4. Hei Hilde,
  Nei lett er det ikke! Særlig ikke hvis du prøver å holde tritt med alle teknologiske nyvinninger. Tror det er viktig å velge ut noe man tror på, og så forfølge dette over tid. (Sjøl har jeg altså valgt blogg som plattform for denne modulen, og det har fungert godt i flere år, men aldri så godt som i år!!!). Andre har pekt på at lederen må være rollemodell. I tillegg må den tydelige ledelse komme til uttrykk vha både pisk og gulrot (krav og inspirasjon).

  SvarSlett