onsdag 19. oktober 2011

Hva er viktigst?

Et lite hjertesukk!!!

Har blitt en forkjemper for mer bruk av IKT i skolen i løpet av denne modulen. Leser pensum og artikler i media og synes at det finnes veldig mye bra implementering av IKT rundt om på skolene både i innland og utland. Leste om digitale skiller i Kjell Atle Halvorsens artikkel i Skoleledelse- en betingelse for læring? Det finnes veldige digitale skiller rundt om til og med inad på hver skole. Bruken av IKT er veldig læreravhengig. En nordisk rapport fra 2006 påpeker at ledelsens engasjement i IKT- implementeringen er en vesentlig faktor for hvor vellykket en slik impelementering blir. Lederens digitale kompetanse vil være rimelig å legge til grunn for hvor engasjert du som leder blir i en slik innføring av IKT i skolen.

Mitt dilemma som leder er at nå har jeg fått enda noe jeg vil at vi skal bli bra på ved vår skole, altså digital kompetanse. Fra før vil jeg ha gode faglige resultat, best på friluftsliv, best på kultur i skolen....

IKT er "bare" et verktøy som skal hjelpe oss til å nå våre læringsmål. Av og til er det litt mange baller i luften, som leder er det vår jobb og organisere denne virksomheten slik at vi klarer å nå skolens mål på en best mulig måte.

Kanskje en ikke kan være best på alt, kanskje en må velge hva en skal satse på. De skolene som er best på digital kompetanse kanskje ikke er gode på friluftsliv? Holder nok på å finne ut unnskyldninger for meg selv nå i en travel hverdag!!

Nå er jeg klar igjen for nye oppgaver!

4 kommentarer:

 1. Blogging er et fint middel til å få skrive av seg litt dårlig samvittighet og frustrasjon. Bare prøv!!

  SvarSlett
 2. Enig med deg Hilde, modulen har virkelig fått interessen for å henge med på den digitale utviklingen.

  Og det har skjedd litt også faktisk...med enkle grep har vi fått investert litt mer, fått smartboarden i daglig bruk, og ikke minst snakka digitalt uformelt på lærerrommet og mer formelt i team. Både småskolen og mellomtrinnet har nå digitale mapper på dagsorden, uten at det har vært noen styring på dette fra ledelsens side. Det er kjekt å registrere og å ta tak i framover.

  Jeg tenker ikke så mye på å bli best i klsssen. dit er det nok for langt fram sammenlignet med skoler som har hatt dette som satsingsområde i flere år allerede. Jeg tenker mer på at vi må henge med i samfunnsutviklingen, holde oss oppdaterte og tilpasse oss. Da må vi heve kompetansen for å henge med - ikke bli best nødvendigvis!

  SvarSlett
 3. For det første synes jeg det er flott å høre at du har blitt en forkjemper for mer bruk av IKT i skolen! Kanskje også for bedre bruk? Kvaliteten er like viktig som kvantiteten. Minst!

  Kan forstå frustrasjonen din når du skriver: "Mitt dilemma som leder er at nå har jeg fått enda noe jeg vil at vi skal bli bra på ved vår skole, altså digital kompetanse. Fra før vil jeg ha gode faglige resultat, best på friluftsliv, best på kultur i skolen"....

  Enn om du stilte spørsmålet (til deg selv og kollegene dine): hvordan kan vi bruke digitale teknologier til å få bedre faglige resultater (ved bruk av gode læringsressurser og produktive arbeidsmåter), utvikle skolens satsing på friluftsliv (f. eks. dokumentasjon med levende bilder og stillbilder, digitale kart osv.) og kultur (her er mulighetene legio!!!)? Altså: digitale teknologier innvevd i skolens strategier, ikke som "noe på siden"? Ka du trur?

  SvarSlett
 4. Det er nok akkurat det som er svaret Kjell Atle! Det skal brukes som et verktøy for å bli enda bedre på alt det andre vi driver med også.

  SvarSlett